JUNE 25 , 5 P.M. | KHLIBNYA

Oleksandr ShchetynskyiRecital

Pianist Oleg Bezborodko will present a recital of the works of Oleksandr Shchetynsky in Khlibnya, Sophia Kyivska National Reserve


Programme
Oleksandr ShchetynskyThe world was catching him. Epitaph of Grigoriy Skovoroda (2018–2020)Double glare. Prelude in Memory of Dmitri Shostakovych (2006)Alone (1994)Variations (1979)Praying for the Chalice (1990)Music of Kharkiv (1981/1989)
Oleg Bezborodko (piano)

DOM MK CONTACTS

Address

6 MYKHAILA KOTSYBINSKOGO STREET

Phone

067 546 79 52

E-mail

gro.ssalkretsam%40ofni